Osteopathie voor het kijk- en gehoorsysteem

  

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij via ons register de NOF een overeenkomst. Maar u rekent met ons af en stuurt vervolgens de rekening naar uw zorgverzekeraar. Osteopathie valt onder alternatieve geneeskunde. 

 

Regulier consult osteopathie vanaf € 80,00

Kort consult vanaf € 60,00

Niet nagekomen afspraak     € 80,00

(=voor u gereserveerde tijd)                            

 

NB. Indien niet 24 uur van te voren een behandeling wordt afgezegd, wordt het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening bij u worden gebracht 

 

Klachten/meldingen

De praktijk is aangesloten bij de klachtencommissie en geschillencommissie van de NOF(Nederlandse Osteopathie Federatie)

De praktijk hanteert betalingsvoorwaarden en conformeert zich zowel aan de wetten Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als aan de WkkgZ. Meer informatie over dit alles vindt u in de praktijkinformatie map  

De praktijk heeft via de NOF een overeenkomst met Medicas, een incassoburo voor de medische sector

Heeft u een niet-reanimatie verklaring dan is het uw eigen verantwoordelijkheid dit te bespreken met uw behandelend osteopaat.