Praktijk voor Kinder- en Sportosteopathie - Posturologie - Auditieve en Visuele Vaardigheden Training- Applied Kinesiology 


OSTEOPATHIE - 06-39787162 


U kunt op Uw gemak online een afspraak in Maasbracht maken via volgende link: https://bookings.crossuite.app/4fbea90d-830e-4ba0-b255-afaf2b31d130 Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij het bewegend functioneren van de mens centraal staat. Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. Osteopathie is een behandelwijze die zich richt op herstel van beweging in het lichaam. Ongestoorde beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.


Een bewegingsbeperking in een bepaalde lichaamsstructuur dwingt het lichaam tot aanpassing en kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is een foutieve input in het kijk- en gehoorsysteem, waardoor het gehele lichaam/houding kan worden beïnvloed. Het doel van een osteopathische behandeling is de klachten te verminderen of te verhelpen door de beweeglijkheid te verbeteren van gewrichten en weefsels en het opsporen van triggers of stoorvelden voor genezing, zoals littekens.


RAYMOND MERTENS OSTEOPATHIE  analyseert voor aanvang van de behandeling manueel of via metingen de houding, de oogstand, de voetstand, de hartcoherentie en spierstatus met behulp van Applied Kinesiology.Osteopathie maakt geen gebruik van medicijnen. De behandelaar bevordert met overwegend zachte handgrepen het herstel van bewegende structuren en hun functie in het lichaam. De osteopaat kijkt hierbij niet alleen op de plaats waar de klachten zich uiten, maar onderzoekt het gehele lichaam waar de reden van de klachten kan zijn ontstaan. Hierbij kijkt de osteopaat ook naar de functie van het autonome zenuwstelsel en emotieregulatie van de client.


Alleen in een veilige omgeving en bij ontspannen toestand van het autonoom zenuwstelsel kan genezing en herstel optreden.   


Functiestoornissen met als gevolg bv. pijnklachten kunnen zich voordoen van top tot teen. De klachtenpresentatie bij de osteopathie kunnen variëren bij jong en oud van hoofd, romp tot aan de ledematen.


Een NOF geregistreerde osteopaat heeft een academisch medisch kennisniveau en baseert het behandelen op actuele medisch wetenschappelijke ontwikkelingen. Elke NOF geregistreerde osteopaat is opgeleid om een uitgebreid lichamelijk onderzoek uit te voeren gericht op het vaststellen van de oorzaak van de lichamelijke klachten. Hierbij houdt hij/zij rekening met de mogelijkheid van medische afwijkingen. In het voorbeeld van rugpijn kan de oorzaak immers ook een discushernia of een andere afwijking zijn. Hij/zij is toegerust om risicofactoren en alarmsignalen te herkennen en werkt in zo’n geval samen met de huisarts en/of specialist zodat tijdig de juiste medische onderzoeken worden uitgevoerd. Hij/zij is geen vervanger van uw huisarts en/of specialist, maar werkt er mee samen.


De effectiviteit van osteopathie blijkt uit toenemend wetenschappelijk onderzoek. Aangetoond is dat de algemene gezondheidstoestand verbetert door osteopathie: pijn en ongemak kunnen verdwijnen, mensen kunnen meer en langer bewegen (minder ziekteverzuim) en het algemeen welbevinden verbetert hierdoor.


Regelmatig kunnen zo onbegrepen functieklachten worden gedefinieerd en behandeld.


Kwaliteit en registratie:


Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op minimaal Hbo-niveau, is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen. De NOF geregistreerde osteopaten hebben een gedegen beroepsopleiding genoten. Alle NOF- osteopaten hebben een medische BIG basisopleiding zoals fysiotherapeut of arts.


Om kwaliteit en uw veiligheid te waarborgen is het belangrijk te controleren of uw osteopaat geregistreerd is bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Het register houdt toezicht op de kwaliteit van haar geregistreerde.


Voor klachten over de behandeling bestaat een onafhankelijke klachtenregeling. In overleg mede met het min. VWS en de Zorgverzekeraars wordt de kwaliteit van de behandelaars gedefinieerd en gecontroleerd. Geregistreerde NOF Osteopaten staan vermeld bij de Zorgverzekeraars. De website van de NOF kunt U bezoeken via volgende link:


www.osteopathiefederatie.nl


Vergoedingen


Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen (geheel of gedeeltelijk), afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekeringsvoorwaarden, mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat.


Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten worden door de zorgverzekeraars erkend.


De kosten voor een consult bedragen:


-  €75,00 voor een consult van 50 minuten  


- € 45,00 voor een consult van 25 minutenOp werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 09.00-10.00 uur of via whatsapp.Contactgegevens:


Oogtraining.nl / Locatie Buro Kerkrade: Eurode Park 1-66, 6461 KB Kerkrade


Locatie Maasbracht: St. Joosterweg 5, 6051 HE Maasbracht (start 1-7-23) op donderdag en vrijdag.


Jill Peeters Osteopathie - www.osteopate.nl op woensdag 09.00-18.00 uur. 


Mobiel Nederland: 06-39787162


Hartelijke groet, Raymond Mertens Osteopathie Wij spreken de volgende talen:


We horen graag van u.

 
 
 
 
 
Ik ga akkoord met het privacybeleid en bevestig dat mijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet mogen worden gebruikt.
 
 

* verplichte velden